top of page

Identiteit

 

Wie ben je, als organisatie, gemeente of pioniersplek?

Waar gaan jullie voor?

Wat geloven jullie?

Mag er diversiteit zijn

of zoeken jullie consensus?

Wat zijn jullie omgangsvormen?

Wat is de (team)cultuur?

Als er veranderingen aankomen,

is het goed om je bewust te zijn

van je identiteit.

Als je gaat samenwerken bijvoorbeeld,

of als een voorganger vertrekt,

als je opnieuw wilt beginnen,

of je graag vasthoudt aan wat je hebt/bent....

Identiteit (vervolg)

 

Afhankelijk van jullie situatie stellen we een traject op. Doorgaans zijn er drie bijeenkomsten:

1. met een kleine groep (bestuur, moderamen, kernteam) bespreken we de bestaande gedachten en vragen. We nemen beleidsplannen, websites, kerkbladen en andere (social) media door. Wat spreekt daaruit? Wat wordt er gezegd, gezien en gehoord?

2. met mensen die in verschillende mate betrokkenen zijn (kern, rand, buiten) gaan we op creatieve na of deze bevindingen kloppen. We bekijken de beleden, beleefde en geleefde identiteit en eventuele verschillen daartussen.

3. met de kleine groep evalueren we de voorgaande bijeenkomsten en beschrijven we de identiteit in woord en beeld.

Identiteit (vervolg)
bottom of page